Läänemeri kuulub nii tiheda laevaliikluse kui ka rannalähedaste valglate elanikkonna arvu poolest maailma kõige aktiivsema tegevusega merede hulka. Läänemere valgalal elab umbes 85 miljonit inimest; neist 15 miljonit 10 km ja 29 miljonit 50 km kaugusel rannajoonest. Erinevate merekasutuste vaheline konkurents piiratud mereruumi pärast kasvab üha.
Kalandus ja laevandus on juba väga pikka aega olnud Läänemere kaldal elavate inimeste traditsioonilisteks tegevusaladeks. Läänemere kalanduse ajalugu ulatub kiviaega.
Kalandus ja laevandus
Laevanduse ja kalandusega on tihedalt seotud sadamate arendus. Läänemerel on üle 200 sadama. 2008. aastal transporditi Läänemere sadamate kaudu 822,4 miljonit tonni kaupa.
Sadamaarendus
Projekti avaleht - www.balticseaportal.net
Lisaks nõuavad Läänemere habras ökosüsteem ja kliimamuutuste ohud tasakaalustatud multisektorilist lähenemist. Terviklik, koordineeritud ja ökosüsteemsel lähenemisel põhinev merekasutuste planeerimine ja juhtimine on Läänemere probleemide lahendamiseks hädavajalik.  
Vastupidiselt naftale on tuuleenergia puhas, kodumaine ja ammendamatu. Siiani on tuulegeneraatoreid püstitatud peamiselt maismaale, kuid kasvab huvi rajada tuuleparke avamerre, kus tuul on tugevam ja mõju ümbruskonnale väiksem.
Tuuleenergia
Kuigi Balti riigid ei ole suured energiatarbijad ega -tootjad, on neil oluline asukoht Venemaa nafta väljaveo seisukohalt.
Nafta puurimine ja eksport
Turismil on Läänemere piirkonnas ühe peamise merekasutusalana kasvav potentsiaal. Hetkel on Läänemere idaosa rannikualade turism seotud eelkõige rannapuhkuse võimalustega....
Turism
Üheks tööndusliku kalapüügi soovimatuks kaasnähtuseks on lindude ja imetajate kaaspüük. Seda ohtu aitavad vähendada alternatiivsed püügivahendid. Millised vahendid need olla võiksid?
Alternatiivsed kalapüügivahendid
Kaaspüük on kõik, mis on sattunud püügivahenditesse soovimatult. Kaaspüügi hulgas võib olla tahtmatult püütud kalu (alamõõdulisi või tööndusliku tähtsuseta), linde, mereimetajaid ja teisi olevusi.
Kaaspüük