Läänemeres on erinevat tüüpi kaitsealasid. Osad neist on loodud suurte rahvusvaheliste organisatsioonide algatusel, nagu HELCOM-i Läänemere kaitsealad (BSPA) või BirdLife International-i rahvusvaheliselt tähtsad linnualad (IBA). Need alad on olulised kogu Läänemere jaoks. EL liikmesriikide poolt määratavad Natura 2000 merekaitsealad on järjekordne algatus, kaitsmaks mere ökosüsteeme. Riiklikel kaitsealadel on oluline roll merekeskkonna kaitsmisel.

Loodud kõige väärtuslikumates ja õrnemates piirkondades, tagavad need mere loodusväärtuste säilimise.
Kaitse aluseks on merekaitsealade võrgustik, mis on eriti oluline liikuvate loomarühmade jaoks, nagu linnud, mereimetajad ja kalad, eriti rändliikide puhul. Kui kaitstakse ainult talvituspiirkonda, aga mitte pesitsusalasid, võib liik ikkagi sattuda väljasuremisohtu. Samamoodi on seotud mõned rannikualad.

Kui Liivi laht on jääs, liiguvad muidu seal talvituvad linnud edasi Leedu rannikule. Sellisel juhul on soodsa seisundi tagamiseks oluline kaitsta mõlemaid alasid. Sel põhjusel ongi merekeskkonna kaitsel vajalik rahvusvaheline koostöö.    
Projekti avaleht - www.balticseaportal.net
Rahvusvaheliselt tähtsad linnualad
Natura 2000 alad
Rahvusvaheliselt tähtsad linnualad
Natura 2000 alad
Kaardid: Ruta Tamre (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus)