Watch video

1Läänemere idaosa rannajoon
2Läänemere karid
3Põisadru
4Merikilk
5Tõmmuvaeras
6Vinträim
7Pikk merihein
8Kirjuhahk
9Räim
10Kaurid
11Sinivetikad
12Moreenseljandikud
13Agarik
14Matsalu
15Hallhülged
16Alternatiivsed kalapüügivahendid
17Tulnuk-vesikirp
18Kaadamiskohad
19Läänemere Merevaik
20Läänemere veealune kultuuripärand