Baltijas jūra ir viena no visintensīvāk izmantotajām jūrām pasaulē, jo tajā ir lielākā kuģu satiksme un tās sateces baseina teritoriju apdzīvo lielākais iedzīvotāju skaits. Baltijas jūras sateces baseina teritorijā dzīvo 85 miljoni cilvēku, no kuriem 15 miljoni dzīvo attālumā līdz 10 km no krasta, bet 29 miljoni attālumā līdz 50 km. Starp dažiem jūras telpas izmantošanas veidiem jau rodas konfliktsituācijas, konkurējot par ierobežoto jūras telpu.
Zvejniecība un kuģošana vienmēr ir bijuši tradicionāli nodarbošanās veidi cilvēkiem, kad apdzīvojuši Baltijas jūras krastus. Senākās vēsturiskās liecības par zvejniecību Baltijas jūrā datējamas jau ar akmens laikmetu.
Zvejniecība un kuģošana
Ar zvejniecības un kuģošanas attīstību pieaug arī ostu attīstība. Baltijas jūrā ir vairāk nekā 200 ostas. 2008. gadā visās Baltijas jūras ostās tika pārkrautas 822,4 miljoni tonnu dažādu veidu kravas.
Ostu attīstība
Projekta oficiālā mājas lapa - www.balticseaportal.net
Pie tam arī Baltijas jūras jutīgā ekosistēma un klimatiskās pārmaiņas mudina uz savstarpēji sabalansētu un integrētu jūras telpiskās plānošanas un pārvaldības ieviešanu, kas būtu balstīta uz ekosistēmas pieeju. Ekosistēmas pieeja nozīmē to, ka visas ekonomiskās aktivitātes tiek plānotas, ņemot vērā ekosistēmu jeb dabas aizsardzības intereses.
Vēja enerģija pretēji naftai nerada piesārņojumu un ir neizsmeļama. Līdz šim vēja ģeneratori tika būvēti uz zemes, taču pēdējā laikā pieaug interese tos būvēt arī jūras šelfā, kur vējš ir daudz spēcīgāks un vēja parku ietekme apkārtnei nekaitīgāka.
Vēja enerģija
Lai arī Baltijas valstis nav nedz nozīmīgas enerģijas patērētājas, nedz arī ražotājas, caur to ostām tiek pārvadāta būtiska Krievijas naftas daļa.
Naftas ieguve un eksports
Tūrismam kā vienam no nozīmīgākajiem jūras izmantošanas veidiem Baltijas reģionā ir liels potenciāls. Patlaban Baltijas jūras austrumu daļā populārākās tūrisma aktivitātes ir saistītas ar piekrasti un pludmali...
Tūrisms
Viena no komerciālās zvejas radītajām negatīvajām sekām ir putnu un jūras zīdītāju piezveja. Pielietojot alternatīvus zvejas rīkus, šo ietekmi var mazināt. Kas ir alternatīvie zvejas rīki? Kāpēc tie ir labāki par tradicionālajiem zvejas rīkiem?
Alternatīvie zvejas rīki
Piezveja ir visa jūras radība, kas ir nozvejota bez nolūka. Piezveja visbiežāk notiek gadījumos, kad netiek izmantoti selektīvie zvejas rīki.
Piezveja